Stipendium

Stipendium

Gott kamratskap

Under våren 2001 inrättade Grennaskolans Föredettingförening ett stipendium som årligen tilldelas en elev i avgångsklasserna som under tiden på skolan utmärkt sig som en god kamrat. Kriterierna för Föredettingföreningens Stipendium för Gott Kamratskap är att kandidaten skall anses som ett föredöme bland såväl jämnåriga som yngre elever, både i och utanför klassrummet, samt genom sitt sätt att vara främja gott kamratskap.

Stipendiet består, förutom själva äran, av ett diplom samt en penninggåva om 1000 kr. Detta stipendium delas årligen ut under högtidliga former på kyrkavslutningen.

Stellan Thörns Minnesfond

Stiftelsen har till ändamål att främja individer knutna till (så som exempelvis elev eller anställd) Grennaskolan Riksinternat AB som utmärker sig som eldsjälar, goda kamrater eller på annat sätt verkar för att förbättra Grennaskolan.
Mottagare av ekonomiskt bidrag skall vara person som uppvisar såväl moralisk styrka som empatisk förmåga och som aktivt bidrar med stöd och glädje till sina medmänniskor. Person som utvecklats positivt under sin tid vid Grennaskolan tilldelas således stipendiet för Stellan Thörns minnesfond. Detta stipendium delas årligen ut under högtidliga former på kyrkavslutningen.

 

Stipendiater:

God Kamrat 2017: Aida Niskala, student 2017

Stellan Thörns Minnesfond 2017: Ida Bryskhe, student 2018

God Kamrat 2016: Kajsa Eriksson, student 2016
Stipendiet utdelades i Gränna Kyrka på avslutningsdagen med följande motivering: ”Till en tjej som alltid ställt upp på alla aktiviteter, samarbetar med alla och ger inte upp, så väl i musikalen som med Yearbook. På idrottsevenemang har hon varit där och stöttat över alla åldersgrupper, även om hon själv inte sportar. Hon är den man vänder sig till när man vill ha hjälp.”

Stellan Thörns Minnesfond 2016: Hedda Pålsson, student 2016  För att alltid ha ställt upp för skolan, med ett alldeles speciellt engagemang och driv framför allt för rodde men även i andra idrottssammanhang.

Kajsa Eriksson och Hedda Pålsson, stipendiater 2016 tillsammans med Föredettingföreningens Jullan Markström.

God Kamrat 2015: Markus Vadsten, student 2015
Stipendiet utdelades i Gränna Kyrka på avslutningsdagen den 10 juni 2015 med följande motivering: “En man som är lugn, trygg och alltid på gott humör med förmåga att medla i olika sammanhang. En man som är en bra kamrat och är ett föredöme för andra.”

Stellan Thörns Minnesfond 2015: Lasse Svärd  För att du med hjärta och engagemang har funnits där för både nuvarande och före detta elever, både som fritidsledare och vän.

Lasse Svärd, stipendiat 2015

God Kamrat 2014: Ragnar Kewley, student 2014

Ragnar Kewley, stipendiat 2014 tillsammans med Föredettingföreningens Pålle Odelberg

Stellan Thörns Minnesfond 2014: Viktor Thun, student 2014

Viktor Thun, stipendiat 2014 tillsammans med Föredettingföreningens Pålle Odelberg

 

God Kamrat 2013: Elvira Pettersson Löfgren

Elvira Pettersson Löfgren, stipendiat 2013 tillsammans med Föredettingföreningens Jullan Markström

 

God Kamrat 2012: Hanna Hartelius Nickler, student 2012
Stipendiet utdelades i Gränna Kyrka på avslutningsdagen den 6 juni 2012 med följande motivering: “För sitt stora engagemang i sång och musik och genom detta underhållit sina klasskamrater och Föredettingar.”

God Kamrat 2011: Louise Wrange, student 2011

God Kamrat 2010: Jesper Borg & Mathilda Bergman, student 2010
Stipendiet utdelades i Gränna Kyrka på avslutningsdagen den 3 juni 2010 med följande motivering: “Till en god kamrat med ett engagemang utöver det vanliga, som dessutom främjar sammanhållningen mellan elever och Föredettingar.”

Jesper Borg & Mathilda Bergman, stipendiater 2010 tillsammans med Föredettingföreningens Jullan Markström.

God Kamrat 2009: Johannes Schygge, 3NV, student 2009
Stipendiet utdelades i Gränna Kyrka på avslutningsdagen den 4 juni 2009 med följande motivering: “Till en god kamrat som inspirerar alla i sin omgivning genom sitt engagemang, energi och glädje.”

Johannes Schygge, stipendiat 2009, flankerad av Sanna Moore och Jullan Markström från Föredettingföreningen.

God Kamrat 2008: Linn Bengtsson, DP2, student 2008
Stipendiet utdelades i Gränna Kyrka på avslutningsdagen den 5 juni 2008 med följande motivering: “Till en tjej som alltid är go, glad och trevlig, som bryr sig om andra och som är omtänksam.”

Linn Bengtsson, stipendiat 2008

God Kamrat 2007: Kornelia Carlsson, 3NV, student 2007
Stipendiet utdelades i Gränna Kyrka på avslutningsdagen den 2 juni 2007 med följande motivering: “Till en tjej som man kan prata med om allt, som alltid är glad, snäll och trevlig, som bryr sig om andra, ser positivt på allt och alltid har ett leende på läpparna!”

Kornelia Carlsson, stipendiat 2007

God Kamrat 2006: Mikael Nyström, 3NV, student 2006
Stipendiet utdelades i Gränna Kyrka på avslutningsdagen den 3 juni 2006 med följande motivering: “För att ödmjukt och snällt, på ett passande sätt, ställt upp och hjälpt i princip alla med allt.”

God Kamrat 2005: Elin Glommen, 3SPEK, student 2005
Stipendiet utdelades i Gränna Kyrka på avslutningsdagen den 9 juni 2005 med följande motivering: “En kompis som är glad och positiv, som lyssnar och ställer upp. En go tjej som är kul att vara med, som förgyller kamraternas tillvaro.”

Elin Glommen, stipendiat 2005

God Kamrat 2004: Emil Andersson, 3NVNA, student 2004
Stipendiet utdelades i Gränna Kyrka på avslutningsdagen den 3 juni 2004 med följande motivering: “Till en glädjespridare som får alla att känna sig välkomna och delaktiga och som alltid ser till andras bästa. Han uppmuntrar den som är ledsen och gläds med den som är glad. Av kamraterna får han MVG i kamratskap.”

God Kamrat 2003: Elin Larsson, 3SPSA, student 2003
Stipendiet utdelades i Gränna Kyrka på avslutningsdagen den 5 juni 2003 med följande motivering: “Till en glad, positiv och trevlig tjej, som hjälper sina kamrater när så behövs och är deras ledljus när dagen tycks mörk.”

God Kamrat 2002: Sofia Ribers, 3SPSA, student 2002
Stipendiet utdelades i Gränna Kyrka på avslutningsdagen den 6 juni 2002 med följande motivering: “Genom varm vänskap och ständig glädje har stipendiaten ställt upp för var och en, utan några förutfattade meningar och utan att sätta sig själv i centrum.”

God Kamrat 2001: Karl Jansson, 3SPSA, student 2001
Stipendiet utdelades i Gränna Kyrka på avslutningsdagen den 7 juni 2001 med följande motivering: “Till en trevlig och engagerad person som alltid är på gott humör, som är aktiv i att både lyssna och prata och som har god kontakt med många på skolan.”