Kontakt

Kontakt

Grennaskolans Föredettingförening når du enklas via mail: info@fdgrennaskolan.com

 

Föreningen drivs av en entusiastisk styrelse, där alla jobbar ideellt. Detta är styrelsen för verksamhetsåret 2017/2018:

Julia Markström, student -97, Ordförande

julia.markstrom@jonkoping.se

Paul Odelberg, student -90, Ledamot

paul.odelberg@hotmail.com

Malin Eriksson, student -13, Ledamot

Martin Jämtander, student 13, Ledamot

Krister Mauritzon, student -77, Medlemskoordinator

Sanna Moore, student -94, Suppleant

Vi har också en valberedning bestående av Christoffer Lindblad, student -93 (sammankallande), Lasse Svärd, student -72, Ludvig Mörnesten, student -05 och Cecilia Magnergård, student -07.

Våra revisorer heter Olof ”Goop” Andersson, student -77 och Bosse Segerud, student -77. En av dem är auktoriserad revisor och den andra är oauktoriserad revisor.