Kallelse till årsmöte i Grennaskolans Föredettingförening

Kallelse till årsmöte i Grennaskolans Föredettingförening

Hej medlemmar i föreningen!

Ni inbjuds härmed till att närvara till Grennaskolans Föredettingförenings årsmöte lördagen den 26 maj ca kl 14 i Borgmästargårdens trädgård. Vid dåligt väder sitter vi inne i Borgmästargården.

Se dokument för förslag till dagordning: Dagordning 2018

Välkomna!

Julia Markström, Ordförande


Comments are closed.