Evenemang

Föredettinghelg 2017

Välkomna till ett soligt och varmt Gränna i helgen!

 

Program

Fredag 19/5:

Fri hopp och lek i Gränna!

 

Lördag 20/5:

13.00 Föredettingfika i Borgmästargårdens trädgård

Vi kör dragkamp föredettingar mot eleverna, shopen finns öppen och Ing-Britt Markström kör en rundvandring i skolans lokaler

Ca 14.30 Årsmöte (salongen eller ute)

19.00 Middag på Hamnkrogen för de som anmält sig och betalat

Ca 22.00 – 01.00 Eftersläpp på Hamnkrogen

18-års gräns med ID-kontroll

 

Söndag 21/5:

12.00 Brunch i skolans matsal för de som anmält sig

 

 

Kallelse till årsmöte i Grennaskolans Föredettingförening

Medlemmar i Grennaskolans Föredettingförening kallas härmed till årsmöte

Tid: lördagen den 20 maj 2014 kl. 14:30

Plats: Borgmästargården, Grennaskolan

 

Dagordning för mötet

 • Mötet öppnas
 • Val av ordförande till mötet
 • Val av sekreterare till mötet
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande
 • Val av justeringsmän
 • Godkännande av dagordningen
 • Styrelsens årsberättelse för verksamhetsåret 2016/2017
 • Revisorernas utlåtande för verksamhetsåret 2016/2017
 • Fråga om godkännande av balans- och resultaträkning för verksamhetsåren 2016/2017
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016/2017
 • Val av styrelse för verksamhetsåret 2016/2017
 • Val av revisorer för verksamhetsåret 2016/2017
 • Val av valberedning för verksamhetsåret 2016/2017
 • Övriga frågor
 • Mötet avslutas